Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/1397
Title: Cần ứng dụng giải pháp loT cho nông nghiệp thông minh
Authors: Hoàng Kim
Keywords: loT
Nông nghiệp thông minh
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Thế giới Vi tính;Số 303 .- Tr.22
Abstract: Để không còn bài toán "giải cứu nông sản", sẽ cần phải xây dựng những nông trại hoặc cánh đồng lớn để triển khai tự động hóa với các giải pháp nông nghiệp công nghệ cao để đạt năng suất cao hơn, đồng thời đảm bảo chất lượng và độ an toàn của sản phẩm, đáp ứng nhu cầu tiêu thụ sản phẩm sạch theo tiêu chuẩn VietGAP.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/1397
ISSN: 1859-1817
Appears in Collections:Thế giới vi tính

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_711.09 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.235.179.111


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.