Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/13970
Nhan đề: So sánh năng suất của bộ giống lúa thơm (Oryza sative L) tại huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng, vụ Thu Đông 2017
Tác giả: Quan, Thị Ái Liên
Nguyễn, Phúc Nhân
Từ khoá: Nông học
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: Trường Đại học Cần Thơ
Tóm tắt: So sánh năng suất của bộ giống lúa thơm (Oryza sative L) tại huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng, vụ Thu Đông 2017
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/13970
Bộ sưu tập: Trường Nông nghiệp

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.05 MBAdobe PDF
Your IP: 3.230.152.133


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.