Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/1398
Title: Nghiên cứu mô hình liên kết đào tạo của một số nước và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam
Authors: Nguyễn, Minh Hải
Keywords: Đào tạo
Liên kết đào tạo
Singapore
Mỹ
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương;Số 513 .- Tr.7-9
Abstract: Để nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục đào tạo nói chung và đào tạo nghề nói riêng ở nhiều nước trên thế giới đã lựa chọn cho mình những mô hình và phương thức đào tạo khác nhau, tuy nhiên với mô hình liên kết đào tạo của Singapore và Mỹ đã mang lại nhiều tác động tích cực, tạo điều kiện cho các cơ sở đào tạo và các doanh nghiệp cùng tham gia vào các hoạt động đào tạo, nghiên cứu và phát triển kỹ năng nghề nghiệp. Các chương trình đào tạo, các ngành nghề đào tạo ngày một mang tính chuyên nghiệp hơn, điều này đã mang lại nhiều lợi ích to lớn cho sự phát triển của cả các cơ sở đào tạo và doanh nghiệp.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/1398
ISSN: 0868-3808
Appears in Collections:Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_287.37 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.237.31.191


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.