Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/1401
Title: Phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp ở tỉnh Lâm Đồng: hiện trạng và giải pháp
Authors: Hoàng, Thị Như Quỳnh
Keywords: Nông nghiệp
Kinh tế tập thể
Lâm Đồng
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương;Số 513 .- Tr.13-15
Abstract: Phát triển kinh tế tập thể là chủ trương lớn, nhất quán và xuyên suốt của Đảng, Nhà nước. Kinh tế tập thể giúp cho người dân được tiếp cận với các yếu tố đầu vào trong sản xuất đảm bảo chất lượng, hiệu quả; giải quyết được vấn đề đầu ra cho nông sản và đặc biệt là giúp người nông dân có thể đứng vững trong xu hướng hội nhập hiện nay. Lâm Đồng là tỉnh có tiềm năng và lợi thế về điều kiện tự nhiên và nguồn nhân lực phù hợp để phát triển sản xuất nông nghiệp quy mô hàng hoá với các loại nông đặc sản ưu thế so với các vùng khác, như: Cây công nghiệp dài ngày (chè, cà phê, dâu tằm...), bò sữa, cá nước lạnh, rau, hoa, quả cao cấp có nguồn gốc ôn đới và nhiệt đới. Đây cũng là một trong những điều kiện quan trọng để tỉnh Lâm Đồng có sự quan tâm đặc biệt đến quá trình hình thành và phát triển của kinh tế tập thể nói chung và đặc biệt là kinh tế tập thể trong nông nghiệp nói riêng gắn với Chương trình xây dựng nông thôn mới.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/1401
ISSN: 0868-3808
Appears in Collections:Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_254.28 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.237.31.191


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.