Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/14020
Nhan đề: ẢNH HƯỞNG CỦA GIBBERELLIN LÊN SỰ NẢY MẦM VÀ SINH AMYLASE CỦA GIỐNG LÚA IR50404
Tác giả: Nguyễn, Minh Chơn
Trần, Thị Huỳnh Như
Từ khoá: Công nghệ sinh học
Năm xuất bản: 2019
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/14020
Bộ sưu tập: Viện NC & Phát triển Công nghệ Sinh học

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.53 MBAdobe PDF
Your IP: 54.236.59.154


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.