Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/1403
Title: Đảng Cộng sản Pháp lãnh đạo giai cấp công nhân và nhân dân lao động đấu tranh cho các quyền lợi kinh tế trong thập niên 60, 70 của thế kỷ XX
Authors: Nguyễn, Thị Minh Thảo
Keywords: Đảng Cộng sản Pháp
Giai cấp công nhân
Nhân dân lao động
Đấu tranh
Quyền lợi kinh tế
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương;Số 513 .- Tr.19-21
Abstract: Trong thập niên 60 và 70 của thế kỷ XX, những thay đổi trong lực lượng sản xuất và trong quan hệ sản xuất dưới tác động của cuộc cách mạng khoa học - kỹ thuật đã làm thay đổi căn bản điều kiện đấu tranh vì quyền lợi kinh tế - xã hội của giai cấp công nhân và nhân dân lao động Pháp. Chủ nghĩa tư bản đã lợi dụng những tiềm năng to lớn của khoa học - công nghệ vào mục đích hoàn thiện các phương pháp bóc lột công nhân, làm cho địa vị kinh tế của họ trở nên bấp bênh do nạn thất nghiệp hàng loạt. Thêm vào đó, sự liên kết giữa sức mạnh của tư bản độc quyền với sức mạnh của nhà nước tư sản Pháp đã tạo điều kiện cho giới chủ tư bản tăng cường khả năng sử dụng các biện pháp bóc lột, đàn áp chống lại phong trào công nhân. Trong cuộc đấu tranh đó, Đảng Cộng sản Pháp luôn đi đầu để đấu tranh chống chính sách kinh tế của Chính phủ và giới độc quyền; bảo vệ những yêu sách kinh tế, xã hội của giai cấp công nhân và nhân dân lao động. Với những mục tiêu cao đẹp của mình, Đảng Cộng sản đã nhận được sự ủng hộ nhiệt thành của các tổ chức chính trị xã hội tiến bộ và đông đảo quần chúng nhân dân thuộc các giai cấp và các thành phần trong xã hội.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/1403
ISSN: 0868-3808
Appears in Collections:Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_281.9 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 44.200.101.84


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.