Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/1405
Title: Phát triển du lịch ở Việt Nam trong thời kỳ hội nhập: cơ hội và thách thức
Authors: Đặng, Thanh Nhường
Keywords: Du lịch
Du lịch Việt Nam
Kinh tế du lịch
Văn hóa du lịch
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương;Số 513 .- Tr.22-24
Abstract: Hội nghị Đối thoại chính sách cao cấp APEC về du lịch bền vững tổ chức tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh đã thông qua Tuyên bố cao cấp về du lịch bền vững. Đây là những cơ hội lớn cho sự phát triển du lịch với tư cách là xu hướng tất yếu và là đầu tàu trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế. Ngành “công nghiệp không khói” mang về một nguồn thu không nhỏ cho nền kinh tế Việt Nam, tuy nhiên, chặng đường phát triển của ngành du lịch nước ta vẫn còn đối diện nhiều thách thức cần phải vượt qua.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/1405
ISSN: 0868-3808
Appears in Collections:Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_286.78 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.238.253.163


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.