Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/14074
Nhan đề: Khảo sát các quá trình ảnh hưởng đến quá trình lên men rượu từ xơ mít
Tác giả: Tống, Thị Ánh Ngọc
Dương, Thị Phượng Liên
Nguyễn, Thị Mỹ Ngọc
Từ khoá: Công nghệ thực phẩm
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: Đại học Cần Thơ
Tóm tắt: Khảo sát các quá trình ảnh hưởng đến quá trình lên men rượu từ xơ mít
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/14074
Bộ sưu tập: Khoa Nông nghiệp & Sinh học Ứng dụng

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.78 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.107.249


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.