Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/14074
Title: Khảo sát các quá trình ảnh hưởng đến quá trình lên men rượu từ xơ mít
Authors: Tống, Thị Ánh Ngọc
Dương, Thị Phượng Liên
Nguyễn, Thị Mỹ Ngọc
Keywords: Công nghệ thực phẩm
Issue Date: 2018
Publisher: Đại học Cần Thơ
Abstract: Khảo sát các quá trình ảnh hưởng đến quá trình lên men rượu từ xơ mít
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/14074
Appears in Collections:Khoa Nông nghiệp & Sinh học Ứng dụng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.78 MBAdobe PDF
Your IP: 18.208.126.232


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.