Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/14092
Nhan đề: Đánh giá ảnh hưởng của ba loại phân hữu cơ vi sinh trên năng suất giống đậu nành MTĐ 860 – 1 vụ Đông Xuân 2017 – 2018 tại Cần Thơ
Tác giả: Nguyễn, Phước Đằng
Nguyễn, Thị Thúy An
Từ khoá: Khoa học cây trồng
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: Trường Đại học Cần Thơ
Tóm tắt: Đánh giá ảnh hưởng của ba loại phân hữu cơ vi sinh trên năng suất giống đậu nành MTĐ 860 – 1 vụ Đông Xuân 2017 – 2018 tại Cần Thơ
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/14092
Bộ sưu tập: Khoa Nông nghiệp & Sinh học Ứng dụng

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
715.55 kBAdobe PDF
Your IP: 3.235.107.209


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.