Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/14096
Title: Khảo sát khả năng gây hại của các chủng nấm Lasiodiplodia gây bệnh cháy lá, thối trái trên chôm chôm và bước đầu nghiên cứu biện pháp phòng trị bằng xạ khuẩn
Authors: Lê, Minh Tường
Nguyễn, Thị Thùy Dương
Keywords: Bảo vệ thực vật
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Khảo sát khả năng gây hại của các chủng nấm Lasiodiplodia gây bệnh cháy lá, thối trái trên chôm chôm và bước đầu nghiên cứu biện pháp phòng trị bằng xạ khuẩn.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/14096
Appears in Collections:Khoa Nông nghiệp & Sinh học Ứng dụng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.72 MBAdobe PDF
Your IP: 34.232.63.94


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.