Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/14157
Title: Khảo sát quy trình chế biến cá tra fillet đông lạnh và đánh giá sự ô nhiễm vi sinh vật trong nước và trên bề mặt tiếp xúc
Authors: Tống, Thị Ánh Ngọc
Dương, Thị Phượng Liên
Bành, Nguyễn Vĩnh Nghi
Keywords: Công nghệ thực phẩm
Issue Date: 2018
Publisher: Đại học Cần Thơ
Abstract: Khảo sát quy trình chế biến cá tra fillet đông lạnh và đánh giá sự ô nhiễm vi sinh vật trong nước và trên bề mặt tiếp xúc
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/14157
Appears in Collections:Khoa Nông nghiệp & Sinh học Ứng dụng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.29 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.107.249


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.