Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/14157
Nhan đề: Khảo sát quy trình chế biến cá tra fillet đông lạnh và đánh giá sự ô nhiễm vi sinh vật trong nước và trên bề mặt tiếp xúc
Tác giả: Tống, Thị Ánh Ngọc
Dương, Thị Phượng Liên
Bành, Nguyễn Vĩnh Nghi
Từ khoá: Công nghệ thực phẩm
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: Đại học Cần Thơ
Tóm tắt: Khảo sát quy trình chế biến cá tra fillet đông lạnh và đánh giá sự ô nhiễm vi sinh vật trong nước và trên bề mặt tiếp xúc
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/14157
Bộ sưu tập: Khoa Nông nghiệp & Sinh học Ứng dụng

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
3.29 MBAdobe PDF
Your IP: 3.229.135.146


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.