Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/14168
Nhan đề: TINH SẠCH EDNDOGLUCANASE TỪ DỊCH NUÔI CẤY NẤM MEN Pichia kudriavzevii
Tác giả: Võ, Văn Song Toàn
Trần, Thị Cẩm Tú
Từ khoá: Công nghệ sinh học
Năm xuất bản: 2019
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/14168
Bộ sưu tập: Viện NC & Phát triển Công nghệ Sinh học

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
2.79 MBAdobe PDF
Your IP: 3.239.51.78


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.