Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/1417
Title: Khủng hoảng di cư và bài học về hợp tác quốc tế trong giải quyết vấn đề di cư hiện nay
Authors: Đậu, Tuấn Nam
Keywords: Di cư
Khủng hoảng di cư
Hợp tác quốc tế
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Thông tin Khoa học Xã hội;Số 2 .- Tr.50-57
Abstract: Di cư là hiện tượng xã hội phổ hiến trong quá trình phát triển của nhiều quốc gia nhưng khủng hoảng di cư quốc tế hiện nay là sự phản ánh trạng thái gia tăng nhanh chóng về số lượng người di cư trái phép mà ảnh hưởng của nó không chỉ diễn ra ở quy mô quốc gia, thậm chí mở rộng phạm vi ra nhiều quốc gia, khu vực trên thế giới, có thể nói khủng hoảng di cư quốc tế đang đặt ra yêu cầu cần có sự hợp tác chặt chẽ và có trách nhiệm của các quốc gia, vùng lãnh thổ và các tổ chức quốc tế. Sự hợp tác có hiệu quả trong quản lý và kiểm soát khủng hoảng di cư quốc tế hiện nay là bài học cho nhiều quốc gia. Bài viết bàn về khủng hoảng di cư quốc tế nhìn từ các nước tiếp nhận nhập cư ở châu Ầu và các khu vực có người xuất cư, chỉ ra nguyên nhân khủng hoảng di cư quốc tế, qua đó đưa ra những gợi mở cho Việt Nam trong giải quyết vấn đề di cư hiện nay.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/1417
ISSN: 0866-8647
Appears in Collections:Thông tin Khoa học Xã hội

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_551.09 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.234.241.200


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.