Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/14183
Nhan đề: Khảo sát kiến thức và thái độ về an toàn thực phẩm của người tiêu dung thực phẩm đường phố tại một số quận, huyện ở tp. Cần Thơ
Tác giả: Tống, Thị Ánh Ngọc
Phạm, Thị Huỳnh Như
Từ khoá: Công nghệ thực phẩm
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: Đại học Cần Thơ
Tóm tắt: Khảo sát kiến thức và thái độ về an toàn thực phẩm của người tiêu dung thực phẩm đường phố tại một số quận, huyện ở tp. Cần Thơ
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/14183
Bộ sưu tập: Khoa Nông nghiệp & Sinh học Ứng dụng

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.33 MBAdobe PDF
Your IP: 44.192.114.32


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.