Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/14208
Title: HỆ THỐNG QUẢN LÝ TƯỚI TỰ ĐỘNG VÀ QUẢN LÝ CÂY ĂN TRÁI THEO TIÊU CHUẨN VIETGAP PHÂN HỆ ỨNG DỤNG MOBILE QUẢN LÝ CÁC TIÊU CHUẨN VIETGAP
Authors: Trương, Minh Thái
Dương, Huy Hoàng
Keywords: KỸ THUẬT PHẦN MỀM
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại Học Cần Thơ
Abstract: Nội dung chính mà đề tài “Xây dựng hệ thống quản lý cây ăn trái theo tiêu chuẩn VIETGAP - phân hệ ứng dụng mobile quản lý các tiêu chuẩn VIETGAP” hướng đến là xây dựng một ứng dụng mobile nhằm quản lý việc trồng trọt theo tiêu chuẩn VIETGAP và trích xuất thông tin thống kê cho người dùng. Bằng cách sử dụng các công nghệ hiện đại như kiến trúc RESTful và Node.js, Ionic Framework, đồng thời áp dụng các nguyên lý thiết kế giúp tạo ra khả năng mở rộng mạnh mẽ để tạo tiền đề cho các nghiên cứu sau.
Description: 78 Tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/14208
Appears in Collections:Trường Công nghệ Thông tin & Truyền thông

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.91 MBAdobe PDF
Your IP: 44.197.111.121


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.