Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/14237
Title: Ảnh hưởng của hỗn hợp chiết xuất thảo dược (Yucca và Quillaja) lên tăng trưởng và khả năng kháng khuẩn trên cá điêu hồng nuôi bè
Authors: Từ, Thanh Dung
Nguyễn, Hoàng Dũng
Keywords: Bệnh học thủy sản
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại Học Cần Thơ
Abstract: Nghiên cứu được thực hiện nhằm tìm hiểu ảnh hưởng của việc bổ sung vào thức ăn chiết xuất thảo dược yucca và quillaja lên tăng trưởng và khả năng kháng lại mầm bệnh vi khuẩn trên cá điêu hồng (Oreochromis spp.) nuôi bè. Thí nghiệm tiến hành với 3 nghiệm thức, bao gồm thức ăn có bổ sung chiết xuất thảo dược với hai nồng độ 0,2 g/kg và 0,5 g/kg thức ăn và một nghiệm thức đối chứng không bổ sung, mỗi nghiệm thức lặp lại 3 lần. Vèo nuôi có kích thước 17,5 m3. Cá điêu hồng có khối lượng trung bình là 39±1,6 g (chiều dài 11,9±1,3 cm). Sau 90 ngày, cá tăng trưởng nhanh về khối lượng ở nghiệm thức có bổ sung chiết xuất thảo dược và khác biệt có ý nghĩa thống kê (p<0,05) so với đối chứng. Bên cạnh đó, tỉ lệ chết và khả năng kháng mầm bệnh vi khuẩn giữa các nghiệm thức khác biệt không có ý nghĩa thống kê (p>0,05).
Description: 13tr.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/14237
Appears in Collections:Khoa Thủy sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
425.95 kBAdobe PDF
Your IP: 3.237.71.23


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.