Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/14239
Title: Hiện trạng kỹ thuật và tài chính mô hình nuôi tôm càng xanh (Macrobrachium rosenbergii) trong ruộng lúa ở Kiên Giang và Bạc Liêu
Authors: Lam, Mỹ Lan
Võ, Hoàng Liêm Đức Tâm
Dương, Hoàng Tân
Keywords: Nuôi trồng thủy sản
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại Học Cần Thơ
Abstract: Đề tài hiện trạng kỹ thuật và tài chính mô hình nuôi tôm càng xanh (Macrobrachium rosenbergii) trong ruộng lúa ở Kiên Giang và Bạc Liêu được thực hiện từ 8/2018 đến 05/2019, nhằm đánh giá hiện trạng kỹ thuật và tài chính mô hình nuôi tôm càng xanh trong ruộng lúa. Mỗi tỉnh khảo sát 30 hộ. Mô hình nuôi tôm càng xanh - lúa ở tỉnh Kiên Giang theo hình thức luân canh. Ở Bạc Liêu tôm càng xanh được nuôi xen canh với lúa. Mật độ thả nuôi ở tỉnh Kiên Giang là 5,1 con/m2 cao hơn so với mật độ thả nuôi tại Bạc Liêu (1 con/m2). Tỉ lệ sống của tôm tại Kiên Giang (45%) thấp hơn so với Bạc Liêu (54%) và năng suất đạt được ở Kiên Giang (908 ± 334 kg/ha) cao hơn so với Bạc Liêu (152 ± 20 kg/ha). Lợi nhuận từ mô hình đem lại tại Kiên Giang (54 ± 23,3 triệu đồng/ha) cao hơn so với Bạc Liêu (14,2 ± 4,5 triệu đồng/ha). Thuận lợi của mô hình nuôi tôm càng xanh là chi phí thấp, lợi nhuận cao, người dân tận dụng diện tích mặt nước sẵn có, điều kiện tự nhiên thuận lợi. Khó khăn của mô hình là chất lượng của con giống, thiếu kỹ thuật, giá bán tôm thấp
Description: 13tr.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/14239
Appears in Collections:Khoa Thủy sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
344.49 kBAdobe PDF
Your IP: 35.172.217.174


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.