Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/1423
Title: Phong tục tang ma ở Bắc Kỳ qua một số văn bản tục lệ thuộc gia đoạn cải lương hương chính thí điểm của huyện Thanh Trì hiện lưu trữ tại Viện Nghiên cứu Hán Nôm
Authors: Nguyễn, Thị Oanh
Keywords: Tục lệ
Huyện Thanh Trì
Tang ma
Cải lương hương chính
Thí điểm
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Hán Nôm;Số 1 .- Tr.21-37
Abstract: Thanh Trì là một huyện nằm ở cửa ngõ phía nam Hà Nội, nổi tiếng là mảnh đất có bề dày lịch sử với những tập tục truyền thống có từ lâu đời. Từ những năm đầu thế kỷ XX, một số xã huyện tỉnh Hà Đông trong đó có Thanh Trì được chính quyền thực dân Pháp chọn làm nơi thử nghiệm chính sách cải lương hương chính. Qua khảo sát cụ thể văn bản tục lệ của 17 làng xã huyện Thanh Trì, bài viết đã làm sáng tỏ thời điểm, địa điểm (làng xã nào) được thực hiện thí điểm. Nghi thức tang mà đã được vận dụng và thay đổi thế nào khi thực hiện chính sách cải lương hương chính thí điểm của chính quyền thực dân đương thời.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/1423
ISSN: 8066-8639
Appears in Collections:Hán Nôm

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_930.36 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.231.166.56


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.