Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/14289
Nhan đề: XÁC ĐỊNH ĐA DẠNG QUẦN THỂ CỦA VI KHUẨN Xanthomonas oryzae pv. oryzae GÂY BỆNH CHÁY BÌA LÁ LÚA TẠI TỈNH VĨNH LONG
Tác giả: Nguyễn, Đắc Khoa
Đoàn, Quốc Bảo
Trần, Quốc Tuấn
Từ khoá: Công nghệ sinh học tiên tiến
Năm xuất bản: 2019
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/14289
Bộ sưu tập: Viện NC & Phát triển Công nghệ Sinh học

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
2.09 MBAdobe PDF
Your IP: 54.211.101.93


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.