Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/1431
Title: Tiếp cận dịch vụ giáo dục của nhóm trẻ nhập cư Đài - Việt và Hàn- Việt: Trường hợp tại Hậu Giang
Authors: Đặng, Nguyên Anh
Dương, Hiển Hạnh
Keywords: Trẻ em
Trẻ em lai
Hôn nhân xuyên quốc gia
Trẻ em nhập cư Đài -Việt và Hàn - Việt
Tiếp cận dịch vụ giáo dục
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Gia đình và Giới;Số 28 .- Tr.73-81
Abstract: Dựa trên cách tiếp cận sự phân biệt đối xử của định chế, bài viết phân tích thực trạng tiếp cận dịch vụ giáo dục của nhóm trẻ nhập cư Đài-Việt và Hàn-Việt tại Hậu Giang và so sánh với nhóm trẻ có cả bố và mẹ là người Việt Nam. Sự không ngang bằng nhau về cơ hội giáo dục giữa hai nhóm trẻ được phân tích dựa trên yếu tố lệch nhau về tuổi đi học, sử dụng dịch vụ giáo dục công hay tư, được cho đi học thêm hay không, và kết quả học tập được tính bằng giấy khen của nhà trường. Nghiên cứu cũng sử dụng phương pháp phân tích định lượng làm nền tảng để giải thích về sự không ngang nhau về cơ hội tiếp cận giáo dục giữa nhóm trẻ lai và nhóm trẻ cộng đồng (không phải trẻ lai) và đồng thời sử dụng dữ liệu định tích nhằm cung cấp thêm thông tin giải thích rõ thực trạng tiếp cận dịch vụ giáo dục của nhóm trẻ nhập cư Đài-Việt và Hàn-Việt tại Hậu Giang.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/1431
ISSN: 1859-1361
Appears in Collections:Nghiên cứu Gia đình và Giới

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_429.59 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 18.207.240.230


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.