Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/14319
Title: ỨNG DỤNG ETAP THIẾT KẾ HỆ THỐNG LƯỚI NỐI ĐẤT TRẠM BIẾN ÁP 110KV THEO TIÊU CHUẨN IEEE STD 80-2000
Authors: Nguyễn, Đăng Khoa
Lý, Tự Trị
Keywords: Kỹ thuật Điện
Issue Date: 3-Dec-2018
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: trạm biến áp là một phần tử đặc biệt quan trọng trong hệ thống điện, nó giúp phân phối và điều hành hệ thống năng lượng điện. Để đảm bảo trạm biến áp hoạt động lâu dài và hạng chế nhất các sự cố xảy ra thì việc xây dựng và thiết kế hệ thống bảo vệ là không thể thiếu. Hệ thống nối đất là một phần rất quan trọng trong hệ thống đó. Do vậy việc tính toán và thiết kế chính xác hệ thống nối đất là yêu cầu cần thiết và đảm bảo an toàn. Tính toán thiết kế hệ thống nối đất của nước ta từ trước đến nay chủ yếu dựa vào kinh nghiệm và chỉ lấy một tiêu chuẩn duy nhất là giá trị điện trở của hệ thống nối đất và tính toán thiết kế hệ thống nối đất cũng chủ yếu tính trong mô hình đất đồng chất. Khi thiết kế hệ thống nối đất chúng ta phải chắc chắn rằng tất cả những thiết bị được nối đất thì phải đảm bảo an toàn khi tiếp xúc. Điện trở nối đất của hệ thống nối đất có giá trị nhỏ, mà chỉ xét giá trị điện trở nối đất của hệ thống nối đất và giá trị lớn nhất dòng điện sự cố rất phức tạp. Vì vậy giá trị điện trở nối đất của trạm biến áp có giá trị nhỏ cũng có thể nguy hiểm trong khi đó trạm biến áp khác có giá trị điện trở nối đất lớn hơn nhưng an toàn. Bên cạnh đó, tầm quan trọng của việc ứng dụng một phần mềm chuyên dụng có độ tin cậy cao trong học tập, nghiên cứu cũng như ứng dụng vào công việc thực tiễn là rất cần thiết, nhằm thuận tiện hơn trong việc tính toán thiết kế mà vẫn đảm bảo độ chính xác và nhanh chóng
Description: 93 trang
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/14319
ISSN: B1408388
Appears in Collections:Khoa Công nghệ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.3 MBAdobe PDF
Your IP: 3.227.247.17


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.