Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/14324
Nhan đề: KHẢO SÁT KHẢ NĂNG KHÁNG KHUẨN TỪ CAO PHÂN ĐOẠN LÁ CÂY MÙ U (Calophyllum inophyllum)
Tác giả: Nguyễn, Đức Độ
Nguyễn, Thị Hải Yến
Từ khoá: Vi sinh vật
Năm xuất bản: 2019
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/14324
Bộ sưu tập: Viện NC & Phát triển Công nghệ Sinh học

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
2.76 MBAdobe PDF
Your IP: 34.207.247.69


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.