Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/14328
Title: Thiết kế cung cấp điện Bệnh viện Medic Hòa Hảo
Authors: Nguyễn, Đăng Khoa
Lê, Sơn Hạ
Keywords: Kỹ thuật Điện
Issue Date: 14-May-2018
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Hiện nay, quá trình đô thị hóa ở nƣớc ta đang diễn ra rất nhanh đó là hệ quả của công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nƣớc. Bằng chứng là những công trình công cộng nhƣ tòa nhà cao tầng, khách sạn. resort, nhà hàng, siêu thị… hay các công trình công nghiệp nhƣ nhà máy điện, các khu công nghiệp, cơ sở công nghiệp… đƣợc xây dựng và mở rộng không ngừng. Cùng với đó là sự phát triển, cách tân của các thiết bị điện nhƣ động cơ, máy móc, thiết bị diện dân dụng... càng trở nên phổ biến. Tất cả vận động phát triển cơ sở hạ tầng đó đòi hỏi một nguồn năng lƣợng cung cấp liên tục để vận hành, đó là điện năng. Với sự đa dạng về các loại công trình nhƣ vậy, những kỹ sƣ, công nhân ngành điện phải luôn nỗ lực, vận động, học hỏi để có thể bắt kịp với nhịp độ phát triên. Bài toán cung cấp điện là bài toán vô cùng phức tạp, nó bao gồm rất nhiều công đoạn, rất nhiều tiêu chuẩn mà những kỹ sƣ thiết kế, tính toán bắt buộc phải biết đối với từng loại công trình nhằm đảm bảo về yêu cầu kỹ thuật, kinh tế và hơn hết là sự an toàn khi vận hành. Để hiểu rõ đƣợc những nội dung cốt lõi về thiết kế, tính toán và thi công cung cấp điện thì đề tài “Thiết kế tính toán cung cấp điện cho bệnh viện Hòa Hảo – Medic Cần Thơ” có thể mô tả một cách cơ bản về cách thức, các bƣớc thực hiện của việc thiết kế cung cấp điện điển hình cho một tòa nhà.
Description: 204 trang
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/14328
ISSN: B1408273)
Appears in Collections:Khoa Công nghệ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
6.94 MBAdobe PDF
Your IP: 3.227.247.17


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.