Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/1433
Title: Thông tin lợi nhuận công bố và lợi nhuận bất thường: bằng chứng thực nghiệm từ Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh
Authors: Phan, Đình Khôi
Trần, Thúy Hằng
Keywords: Lợi nhuận bất thường
Công bố thông tin
Nghiên cứu sự kiện
Cổ phiếu
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Công nghệ Ngân hàng;Số 144 .-Tr.8-17
Abstract: Thông tin lợi nhuận (TTLN) công bố có quan hệ chặt chẽ với giá cổ phiếu của các công ty niêm yết ở thị trường các nước phát triển. Trong khi đó còn ít các nghiên cứu thực nghiệm hiện tượng này tại thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam. Mục tiêu của bài viết này là phân tích mối quan hệ giữa thông tin công bố và lợi nhuận bất thường của cổ phiếu dựa vào số liệu thu thập từ báo cáo tài chính (BCTC) của 160 công ty niêm yết trên sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) trong giai đoạn 2010—2015. Bằng việc sử dụng phương pháp nghiên cứu sự kiện với cửa sổ trước và sau 20 ngày công bố thông, kết quả nghiên cứu cho thấy, TTLN có ảnh hưởng đến sự biến động giá cổ phiếu đặc biệt là ngày thứ tư sau công bố thông tin. Điều này hàm ý rằng, việc theo dõi thông tin về lợi nhuận giúp nhà đầu tư dự đoán được xu hướng giá cổ phiếu. Kết quả còn chỉ ra sự khác biệt về lợi nhuận bất thường giữa các ngành mặc dù sự khác biệt này khá nhỏ. Vì vậy, để thu hút thị trường đối với cổ phiếu của mình, các công ty niêm yết cần đảm bảo tính minh bạch thông tin thông qua việc ban hành BCTC theo chuẩn quốc tế để thông tin công bố có giá trị.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/1433
ISSN: 1859-3682
Appears in Collections:Kinh tế & Ngân hàng Châu Á (Công nghệ Ngân hàng)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_642.74 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 35.172.233.215


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.