Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/14337
Title: Ứng dụng Power World điều độ kinh tế IEEE 24 - Bus RTS
Authors: Nguyễn, Đăng Khoa
Phan, Gia Duy
Keywords: Kỹ thuật Điện
Issue Date: 3-Dec-2018
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Qui trình sản xuất và tiêu thụ điện năng diễn ra hầu như đồng thời, Điện năng không thể lưu trữ, do đó, cần phải duy trì sao cho tổng công suất phát của tất cả các nhà máy điện phải luôn luôn phù hợp với nhu cầu tiêu thụ của tất cả các phụ tải sử dụng điện. Để đáp ứng nhu cầu không ngừng gia tăng của xã hội thì hệ thống điện cũng không ngừng mở rộng và phát triển. Do đó yêu cầu hệ thống điện cần phải được trang bị hệ thống điều khiển, bảo vệ có tính tự động hoá cao nhằm duy trì chất lượng điện năng và độ tin cậy cung cấp điện cho khách hàng. Tính kinh tế của hệ thống điện được đặc trưng bởi cực tiểu chi phí để sản xuất, truyền tải và phân phối điện năng. Chi phí này phụ thuộc vào mức độ yêu cầu điện năng nên chỉ tiêu kinh tế của chế độ hệ thống điện. Chỉ tiêu này phụ thuộc vào nhiều yếu tố như: giá nhiên liệu, giá thành thiết bị, yêu cầu và đặc điểm sử dụng điện, các điều kiện thời tiết,… và đặc biệt là phương thức vận hành hệ thống điện.. Vì vậy, Điều độ hệ thống để điều khiển đồng bộ từ khâu đầu tới khâu cuối, đảm bảo khai thác vận hành tối ưu, đạt hiệu quả kinh tế nhất.
Description: 93 trang
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/14337
ISSN: B1408333
Appears in Collections:Khoa Công nghệ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.88 MBAdobe PDF
Your IP: 3.227.247.17


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.