Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/14339
Title: Đánh giá hoạt động sản xuất và tiêu thụ lúa của nông hộ ở xã Tân Thạnh huyện Thới Lai Thành Phố Cần Thơ
Authors: Đỗ, Văn Hoàng
Nguyễn, Thành Trí
Keywords: Phát triển Nông thôn
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại Học Cần Thơ
Abstract: Đề tài: Đánh giá hoạt động sản xuất và tiêu thụ lúa của nông hộ ở xã Tân Thạnh, huyện Thới Lai, Thành Phố Cần Thơ Được thực hiện để thống kê về tình hình sản xuất lúa của nông hộ ở địa phương hoạt động tiêu thụ lúa cảu người dân,Cũng như vai trò quan trọng của người môi giới ở địa phương đối với nông dân. Phương pháp chọn mẫu Thuận tiện với 48 mẫu phỏng vấn nông hộ ở TP. Cần Thơ cụ thể ở xã Tân Thạnh, huyện Thới Lai ; sử dụng phương pháp thống kê mô tả . Kết quả phân tích 48 mẫu nghiên cứu gồm 43 nông hộ chuyên sản xuất lúa Tại địa phương và 05 nông hộ vừa sản xuất lúa vừa môi giới. Đây là cơ sở rõ ràng để cho thấy được vai trò Của nông hộ môi giới và hiệu quả kinh tế của người dân chuyên sản xuất lúa tại địa phương. Đa số nông hộ có trình độ học vấn thấp, chủ hộ chủ yếu là nam độ tuổi lao động chiếm đại đa số là từ 40-60 tuổi ( chiếm 64,6%) Diện tích canh tác thấp nhất 0,2 ha và cao nhất là 2,2 ha, năng suất trung bình đông xuân đạt 691,46 kg/1000m2. Năng suất trung bình hè thu đạt 508,7 kg/1000m2 . Năng suất trung bình thu đông đạt 459kg/1000m2, lợi nhuận trung bình thu về 3,945.325 ngàn đồng/1000m2. Các nông hộ tập trung sản xuất lúa theo hình thức chuyên canh.Song song, kết quả cũng cho thấy điểm mạnh cảu nông hộ chuyên sản xuất lúa và làm môi giới là có kinh nghiệm Lâu năm, tích cực áp dụng TBKHKT, nắm bắt thông tin giá cả thị trường và phương thức thu hoạch tiêu thụ Lúa ở địa phương. Điểm yếu của người dân chuyên sản xuất cho thấy chưa có hình thức liên kết, ký hợp đồng Bao tiêu sản phẩm. Diện tích sản xuất còn nhỏ lẻ, tập trung sản xuất không đồng đều, còn đối với người môi giới Chưa có trách nhiệm và uy tính cao đối với nông dân.Từ những kết quả trên, đề tài có thể đề xuất một số giải pháp đói với nông hộ như tích cực tham gia các lớp tập huấn, Kỹ thuật, cải tiến và nâng cao kỹ thuật, đồng thời áp dụng những tiến bộ KH_KT. Trong sản xuất tập trung Sản xuất theo cánh đồng mẫu lớn, đồng loạt, nắm bắt thông tin về thu hoạch và thị trường tiêu thụ lúa gạo tại địa phương
Description: 60tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/14339
ISSN: B1510632
Appears in Collections:Khoa Phát triển Nông thôn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.54 MBAdobe PDF
Your IP: 18.207.136.189


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.