Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/14348
Title: Xây dựng mô hình tích hợp Lean và Six Sigma (Công ty TNHH MTV Thành Công Vĩnh Long)
Authors: Võ, Trần Thị Bích Châu
Nguyễn, Thị Tú Nhi
Nguyễn, Thị Thùy Nhiên
Keywords: Quản lý công nghiệp
Issue Date: May-2018
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Mục tiêu của đề tài Luận văn là cải thiện năng lực sản xuất và nâng cao chất lượng sản phẩm cho quy trình sản xuất áo Polo MC Donals - MC001. Để đạt được mục tiêu đó, cần có kiến thức về sản xuất tinh gọn và một số công cụ của Lean: Cân bằng chuyền, 5S, phân tích thao tác, VSM, Kanban,… Và nắm được tiến trình cải thiện chất lượng DMAIC của Six Sigma. Sau đó sử dụng phương pháp bấm giờ để thu thập các số liệu về thời gian sản xuất công đoạn, thời gian di chuyển, thời gian, số lượng tồn kho, kết hợp với thống kê kiểm tra tần suất xuất hiện lỗi và nguyên nhân gây ra lỗi trên sản phẩm. Xây dựng Mô hình tích hợp Lean - Six Sigma cho quy trình sản xuất nhằm cải tiến hiệu suất hoạt động, đảm bảo chất lượng sản phẩm.
Description: 96 tr.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/14348
Appears in Collections:Khoa Công nghệ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
4.91 MBAdobe PDF
Your IP: 44.200.171.74


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.