Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/14359
Title: Sử dụng phần mềm PSS/ADEPT tính toán phát tuyến 473AH-Điện lực Sa Đéc
Authors: Nguyễn, Đăng Khoa
Nguyễn, Nhựt Như Khuyên
Keywords: Kỹ thuật Điện
Issue Date: 12-Jan-2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Với sự phát triển nhanh chóng của nền kinh tế và khoa học kỹ thuật, nguồn điện cũng phải đáp ứng được những đòi hỏi về công suất và chất lượng. Vấn đề công suất phát ra phải được đưa đến và tận dụng có hiệu quả nhất, không lãng phí quá nhiều, ảnh hưởng đến kinh tế là một bài toán rất được nhiều đề tài nghiên cứu. Đối với thành phố Sa Đéc, do sự phân bố dân cư trên địa bàn cũng như tính chất đa dạng của các hộ tiêu thụ điện, các nhà máy, khu công nghiệp được xây dựng và đi vào hoạt động nên nhu cầu phụ tải tăng, một phần do cơ cấu nguồn điện của vùng miền Nam hiện tại, một sản lượng điện lớn phải truyền tải điện từ miền Bắc vào Nam. Với việc truyền tải xa như vậy, làm tổn thất điện năng tăng lên. Điều này ảnh hưởng đến hiệu quả vận hành kinh tế của lưới điện. Đế khắc phục những nhược điểm trên. Cần khảo sát dòng công suất, hệ số cosφ, sự thay đổi của các phụ tải…làm cơ sở xác định chế độ vận hành tốt nhất cho lưới điện, hạn chế các sự cố xảy ra. Với các lý do trên, đề tài “Sử dụng phần mềm PSS/ADEPT tính toán phát tuyến 473AH-Điện lực Sa Đéc” hiện nay là thiết thực góp phần vào nâng cao hiệu quả vận hành kinh tế lưới điện phân phối của thành phố Sa Đéc.
Description: 97 trang
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/14359
ISSN: NP1561P519
Appears in Collections:Khoa Công nghệ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.84 MBMicrosoft Word XML
Your IP: 3.227.247.17


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.