Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/14361
Title: Mô phỏng quá độ điện từ trong hệ thống điện bằng phần mềm ATP
Authors: Nguyễn, Đăng Khoa
Võ, Tấn Hiếu
Keywords: Kỹ thuật Điện
Issue Date: 12-Jan-2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Trong quá trình vận hành hệ thống điện, khi đóng cắt đường dây hoặc máy biến áp vào lưới điện hệ thống, pha chạm đất, pha chạm nhau thì sẽ sinh ra quá trình quá độ. Trong trạng thái quá độ thì dòng điện, điện áp sẽ có sự biến đổi mạnh, tuy nó chỉ xảy ra trong thời gian rất ngắn (từ 0.5 – 3s) nhưng nó ảnh hưởng rất lớn đến sự ổn định của hệ thống. Luận văn sử dụng phần mềm mô phỏng ATPDraw để phân tích quá trình quá độ của hệ thống điện. Luận văn này đã giúp em hiểu rõ hơn về quá trình quá độ của hệ thống điện, vận dụng những kiến thức đã học để áp dụng vào thực tế. Luận văn vẫn còn nhiều thiếu sót, em mong sẽ nhận được nhiều nhận xét, đánh giá để có thể rút kinh nghiệm để áp dụng thực tế vào công việc sau này.
Description: 36 trang
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/14361
Appears in Collections:Khoa Công nghệ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.12 MBMicrosoft Word XML
Your IP: 3.227.247.17


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.