Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/1436
Nhan đề: Giải pháp nâng cao hiệu quả phòng, chống rửa tiền của hệ thống ngân hàng Việt Nam
Tác giả: Trương, Thị Hồng
Vũ, Bích Ngọc
Nguyễn, Thị Hồng Nhung
Từ khoá: Rửa tiền
Phòng chống rửa tiền
Hệ thống ngân hàng
Hiệu quả
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Công nghệ Ngân hàng;Số 144 .-Tr.53-64
Tóm tắt: Hoạt động rửa tiền ngày càng trở nên phức tạp và tinh vi ở hầu hết các quốc gia trên thế giới. Việt Nam là một trong những quốc gia đang phát triển với hành lang pháp lý chưa hoàn thiện nên việc kiểm soát rửa tiền còn nhiều khó khăn. Mục tiêu của bài viết là phân tích thực trạng hoạt động phòng, chống rửa tiền (PCRT) và đánh giá hiệu quả PCRT của hệ thống ngân hàng Việt Nam. Từ đó, nghiên cứu khuyến nghị một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả PCRT của hệ thống ngân hàng việt Nam. Trong phạm vi bài nghiên cứu này, nhóm tác giả sử dụng phương pháp nghiên cứu định tính thông qua phỏng vấn chuyên gia tại các ngân hàng thương mại (NHTM) Việt Nam.
Định danh: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/1436
ISSN: 1859-3682
Bộ sưu tập: Kinh tế & Ngân hàng Châu Á (Công nghệ Ngân hàng)

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_819.02 kBAdobe PDFXem
Your IP: 3.222.251.91


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.