Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/14376
Title: Ảnh hưởng của bón tăng cường phân Kali đến độ mặn và năng suất lúa ở vùng tôm - lúa tại Mỹ Xuyên, Sóc Trăng
Authors: Trần, Văn Dũng
Võ, Thanh Lộc
Phạm, Thị Kiều Nga
Keywords: Khoa học đất
Issue Date: 2017
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Đề tài nghiên cứu nhằm đánh giá hiệu quả của phân Kali đến cải thiện các đặc tính mặn trong đất và năng suất lúa từ đó góp phần vào việc xây dựng quy trình sản xuất lúa trên nền đất lúa - tôm theo hướng phát triển bền và khuyến cáo người dân quy trình sản xuất lúa trên nền đất tôm - lúa.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/14376
Appears in Collections:Khoa Nông nghiệp & Sinh học Ứng dụng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
943.29 kBAdobe PDF
Your IP: 3.214.224.207


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.