Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/1438
Title: Minh bạch thông tin trong mô hình nông nghiệp thông minh
Authors: Hoàng Kim
Keywords: Minh bạch thông tin
Mô hình nông nghiệp thông minh
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Thế giới Vi tính;Số 303 .- Tr.23
Abstract: Mô hình nông nghiệp số của Microsoft ghi nhận thông tin cập nhật liên tục theo thời gian thực bằng công nghệ blockchain dưới góc độ nhu cầu của người tiêu dùng, và những thông tin này không thể xóa bỏ.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/1438
ISSN: 1859-1817
Appears in Collections:Thế giới vi tính

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_635.03 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.235.179.111


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.