Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/14381
Nhan đề: Nghiên cứu giải pháp tiết kiệm điện năng tại Công Ty Dược IMEXPHARM
Tác giả: Phan, Trọng Nghĩa
Nguyễn, Tấn Toàn
Từ khoá: Kỹ thuật Điện
Năm xuất bản: 12-thá-2019
Nhà xuất bản: Trường Đại học Cần Thơ
Mô tả: 75 trang
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/14381
ISSN: ND1561P531
Bộ sưu tập: Khoa Công nghệ

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
3.19 MBAdobe PDF
Your IP: 3.239.51.78


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.