Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/14408
Title: Ảnh hưởng của lứa heo nái trên sự sinh trưởng của heo nuôi tại trại heo ở huyện Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh
Authors: Phạm, Ngọc Du
Nguyễn, Ngọc Lâm
Keywords: Chăn nuôi
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Đề tài “Ảnh hưởng của lứa đẻ heo nái trên sự sinh trưởng của heo con nuôi tại trại heo ở huyện Củ chi, Thành phố Hồ Chí Minh” được tiến hành nhằm mục tiêu đánh giá khả năng sinh sản của heo nái theo lứa, từ đó xác định những lứa đẻ tối ưu đem lại hiệu quả chăn nuôi cao trong điều kiện chăn nuôi ở trại.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/14408
Appears in Collections:Khoa Nông nghiệp & Sinh học Ứng dụng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
932.77 kBAdobe PDF
Your IP: 44.192.254.246


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.