Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/14421
Nhan đề: Ảnh hưởng của heo đực giống trên sự sinh trưởng của heo con nuôi tại trại heo ở huyện Mang Thít tỉnh Vĩnh Long
Tác giả: Phạm, Ngọc Du
Phạm, Huỳnh Như
Từ khoá: Chăn nuôi
Năm xuất bản: 2019
Nhà xuất bản: Trường Đại học Cần Thơ
Tóm tắt: Đề tài: "Ảnh hưởng của heo đực giống trên sự sinh trưởng của heo con nuôi tại trại heo ở huyện Mang Thít tỉnh Vĩnh Long" được tiến hành nhằm xác định ảnh hưởng của đực phối đến sinh trưởng của heo con. Đề tài được thực hiện trên 38 heo nái sinh sản gồm có 33 heo nái giống GF24, 5 heo nái giống Landrace được phối với 5 giống đực (GF399, GF280, Duroc, Landrace, Yorkshire ) và 497 heo con sơ sinh.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/14421
Bộ sưu tập: Khoa Nông nghiệp & Sinh học Ứng dụng

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.37 MBAdobe PDF
Your IP: 54.227.97.219


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.