Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/14428
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorNguyễn, Thị Bạch Kim-
dc.contributor.advisorLê, Văn Dễ-
dc.contributor.authorLê, Thanh Tân-
dc.date.accessioned2019-10-01T09:32:43Z-
dc.date.available2019-10-01T09:32:43Z-
dc.date.issued2019-
dc.identifier.issnB1510625-
dc.identifier.urihttp://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/14428-
dc.description45trvi_VN
dc.description.abstractĐề tài “ phân tích hiệu quả tài chính trong sản xuất bắp lai của nông hộ ở Đồng Bằng sông Cửu Long ” nhằm để (1)Đánh giá thực trạng sản xuất bắp lai ở Đồng bằng sông Cửu Long,(2)Phân tích hiệu quả tài chính và xác định các nhân tố ảnh hưởng đến năng suất và lợi nhuận trong sản xuất bắp lai của nông hộ ở Đồng bằng sông Cửu Long (3)Đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả tài chính trong sản xuất bắp lai của nông hộ ở Đồng bằng sông Cửu Long, thời gian thực hiện đề tài là từ tháng 8/2018 đến tháng 5/2019.Sử dụng phương pháp thống kê mô tả với các giá trị lớn nhất (max), giá trị nhỏ nhất (min), giá trị trung bình (mean), và phần trăm đối với các số liệu về diện tích, sản lượng, năng suất, và các chỉ tiêu tài chính (doanh thu, lợi nhuận, chi phí, doanh thu trung bình trên mỗi lao động gia đình, tỷ suất lợi nhuận trên chi phí…) để mô tả thực trạng sản xuất bắp lai của nông hộ trên địa bàn nghiên cứu.Sử dụng phương pháp hồi quy đa biến để phân tích các yếu tố có thể ảnh hưởng đến hiệu quả tài chính của nông hộ sản xuất bắp lai. Qua kết quả nghiên cứu tình hình sản xuất bắp lai của nông hộ trên địa bàn 3 tỉnh An Giang, ĐồngTháp và Trà Vinh Cho Thấy,về độ tuổi của nông hộ sản xuất bắp lai thì đa số nông hộ có độ tuổi từ 30-50 tuổi chiếm 51,1% và trên 50 tuổi chiếm 47,8% còn lại là độ tuổi dưới 30. Trình độ học vấn của nông hộ trên địa bàn nghiên cứu cũng tương đối cao, cấp 2 và cấp 3 chiếm tỷ lệ là 65,6% và đây cũng được xem là một thuận lợi cho việc tiếp cận khoa học công nghệ và áp dụng vào trong sản xuất tốt hơn.Các nông hộ trồng bắp lai ở đây trồng chủ yếu theo 2 hình thức chuyên canh và luân canh trong đó chuyên canh chiếm tỷ lệ 60% và luân canh chiếm tỷ lệ 40% và theo kết quả phân tích thì những nộng hộ trồng theo hình thức luân canh sẽ cho năng suất cao hơn trồng theo hình thức chuyên canh. Tình hình nông hộ tham gia tập huấn chiếm 57,8% và không tham gia tập huấn chiếm 42,2% và theo như những người không tham gia tập huấn cho rằng nội dung tập huấn chỉ mang tính chất lí thuyết và họ chỉ canh tác theo nhưng kinh nghiệm lâu đời của mình.Xét về chi phí sản xuất bắp lai của nông hộ thì chi phí trung bình cho 1000 m2 là 2.335.000 đồng và lợi nhuận trung bình nông hộ thu lại được là 1.506.000 từ kết quả này nguồn thu nhập từ việc trồng bắp lai của nông hộ đang ở mức ổn định. Nông hộ cần chọn lượng giống gieo sạ phù hợp với diện tích gieo trồng tránh gieo sạ ở mật độ quá dày hoặc quá thưa. Dựa vào điều kiện tự nhiên của vùng nên lựa chọn hình thức trồng phù hợp. Qua kết quả phân tích các nhân tố ảnh hưởng thì năng suất của mô hình chịu ảnh hưởng bởi các nhân tố là diện tích sản xuất bắp tham gia tập huấn, hình thức trồng bắp lai của nông hộvi_VN
dc.language.isovivi_VN
dc.publisherTrường Đại Học Cần Thơvi_VN
dc.subjectPhát triển Nông thônvi_VN
dc.titlePhân tích hiệu quả tài chính trong sản xuất bắp lai của nông hộ ở đồng bằng sông Cửu Longvi_VN
dc.typeThesisvi_VN
Appears in Collections:Khoa Phát triển Nông thôn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.19 MBAdobe PDF
Your IP: 3.227.208.0


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.