Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/14433
Nhan đề: Khảo sát tình hình nhiễm giun sán ký sinh trên ếch tại huyện Cao Lãnh tỉnh Đồng Tháp
Tác giả: Nguyễn, Hữu Hưng
Châu, Thị Thanh Tâm
Từ khoá: Thú y
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: Trường Đại học Cần Thơ
Tóm tắt: Khảo sát tình hình nhiễm giun sán ký sinh trên ếch tại huyện Cao Lãnh tỉnh Đồng Tháp
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/14433
Bộ sưu tập: Khoa Nông nghiệp & Sinh học Ứng dụng

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.91 MBAdobe PDF
Your IP: 54.144.55.253


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.