Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/14434
Title: Khảo sát tình hình nhiễm cầu trùng trên đàn gà công nghiệp lông màu bán chăn thả tại huyện mỏ cày bắc tỉnh Bến Tre và theo dõi tình trạng bệnh lý trên gà thí nghiệm
Authors: Nguyễn, Hữu Hưng
Nguyễn, Văn Dũng
Keywords: Thú y
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Khảo sát tình hình nhiễm cầu trùng trên đàn gà công nghiệp lông màu bán chăn thả tại huyện mỏ cày bắc tỉnh Bến Tre và theo dõi tình trạng bệnh lý trên gà thí nghiệm
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/14434
Appears in Collections:Trường Nông nghiệp

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.1 MBAdobe PDF
Your IP: 3.215.186.30


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.