Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/14438
Nhan đề: Xây dựng mô hình đa mục tiêu thiết kế mạng lưới vận tải xanh cho hệ thống phân phối gạo (Công ty lương thực Sông Hậu)
Tác giả: Nguyễn, Trường Thi
Hồ, Thị Thu Ái
Từ khoá: Quản lý công nghiệp
Năm xuất bản: thá-2018
Nhà xuất bản: Trường Đại học Cần Thơ
Tóm tắt: Hoạch định vận tải theo tiêu chí xanh (G-VRP) là một trong những phương pháp hữu hiệu giúp sắp xếp các hoạt động phân phối một cách hợp lý hơn. Không chỉ hướng đến mục tiêu sử dụng hiệu quả nguồn lực (phương tiện, con người) mà còn góp phần đưa ra giải pháp giảm thiểu tác động môi trường từ khí thải của phương tiện. Thông qua việc tìm ra một lịch trình vận chuyển phù hợp về chi phí và lượng khí thải, hoạch định vận tải theo tiêu chí xanh góp phần giúp công ty có những chiến lược phù hợp trong định hướng tăng trưởng kinh tế gắn với phát triển bền vững. Nhận thấy được những hiệu quả đó, đề tài “Xây dựng mô hình đa mục tiêu thiết kế mạng lưới vận tải xanh cho hệ thống phân phối gạo (Công ty Lương thực Sông Hậu, Cần Thơ)” đã được thực hiện. Bằng phương pháp 𝜀 – constraints kết hợp với phân tích biểu đồ Pareto, đề tài tiến hành đánh giá và lựa chọn phương án tối ưu nhất từ mô hình đa mục tiêu ban đầu. Từ đó đưa ra sự bố trí những xe nào sẽ phục vụ cho những khách hàng nào. Sự bố trí này sẽ điều chỉnh các tuyến đường giao hàng của mỗi xe, góp phần cải thiện hiệu quả sử dụng xe và lao động trong công ty. Bên cạnh cải thiện hiệu quả hoạt động vận tải, yếu tố môi trường (lượng khí thải CO2) cũng được xem xét giảm thiểu nhằm hạn chế ảnh hưởng từ hoạt động của các xe tải đến khu vực dân cư lân cận. Đề tài rất mong nhận được sự nhận xét và đóng góp ý kiến từ các Thầy, Cô để đề tài được hoàn thiện hơn.
Mô tả: 65 tr.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/14438
Bộ sưu tập: Trường Bách khoa

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
2.66 MBAdobe PDF
Your IP: 3.237.32.15


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.