Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/14444
Nhan đề: Tối thiểu chi phí thiết kế dây chuyền sản xuất khi nhu cầu biến động (Công ty May Nhật Thành)
Tác giả: Nguyễn, Trường Thi
Võ, Hồng Nhi
Từ khoá: Quản lý công nghiệp
Năm xuất bản: thá-2018
Nhà xuất bản: Trường Đại học Cần Thơ
Tóm tắt: Ngành may mặc là một trong những ngành cung cấp những mặt hàng thiết yếu cho đời sống con người. Tuy nhiên, một trong những thách thức lớn mà các công ty may gặp phải vẫn là khả năng cạnh tranh trong môi trường năng động. Chính vì vậy, việc tìm giải pháp để nâng cao năng lực cạnh tranh cho các Công ty may là rất cần thiết trong những năm sắp tới. Mục tiêu của nghiên cứu là đánh giá tính hiệu quả hoạt động của dây chuyền. Tiếp theo, xây dựng mô hình tìm ra lượng sản xuất tối ưu khi nhu cầu sản phẩm biến động với tổng chi phí là thấp nhất. Sau đó tái cân bằng chuyền theo kết quả từ mô hình. Để đạt được các mục tiêu trên, sử dụng phần mềm CPLEX để giải mô hình. Dây chuyền sản xuất mới sẽ được cân bằng theo phương pháp RPW. Đồng thời kết hợp phần mềm mô phỏng để kiểm chứng tính hiệu quả của dây chuyền mới, hạn chế sai xót và lỗi khi áp dụng vào thực tế. Hơn nữa, để đảm bảo tính khách quan, thông qua mô phỏng biết được hiệu suất của dây chuyền mới. Kết quả cho thấy đã xác định được sản lượng sản xuất tối ưu.
Mô tả: 69 tr.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/14444
Bộ sưu tập: Trường Bách khoa

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.64 MBAdobe PDF
Your IP: 3.233.219.103


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.