Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/14446
Nhan đề: Điều tra tình hình chăn nuôi gà nòi tại huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre
Tác giả: Nguyễn, Thị Hồng Nhân
Bùi, Văn An
Từ khoá: Chăn nuôi
Năm xuất bản: 2019
Nhà xuất bản: Trường Đại học Cần Thơ
Tóm tắt: Điều tra tình hình chăn nuôi gà nòi tại huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/14446
Bộ sưu tập: Khoa Nông nghiệp & Sinh học Ứng dụng

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.91 MBAdobe PDF
Your IP: 34.231.247.88


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.