Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/14462
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorTrần, Thị Thắm-
dc.contributor.authorNguyễn, Trọng Trí Đức-
dc.date.accessioned2019-10-01T12:06:59Z-
dc.date.available2019-10-01T12:06:59Z-
dc.date.issued2018-05-
dc.identifier.otherB1407767-
dc.identifier.urihttp://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/14462-
dc.description128 tr.vi_VN
dc.description.abstractLựa chọn nhà cung ứng là một trong những công tác quan trọng góp phần vào sự thành công trong quản trị chuỗi cung ứng của một công ty, doanh nghiệp. Lựa chọn nhà cung ứng thích hợp sẽ mang lại nhiều lợi ích về kinh doanh, giúp doanh nghiệp giảm chi phí và nâng cao khả năng cạnh tranh, đáp ứng toàn diện nhu cầu khách hàng. Đề tài “Mô hình kết hợp ISM, Fuzzy TOPSIS và Fuzzy ELECTRE I trong lựa chọn nhà cung ứng” được thực hiện nhằm xây dựng một mô hình mang đến giải pháp lựa chọn nhà cung ứng cho các công ty, doanh nghiệp đang gặp khó khăn trong vấn đề tìm kiếm một giải pháp lựa chọn thích hợp. Đề tài sử dụng một bộ gồm 23 tiêu chí để thực hiện các bước phân tích và đánh giá. Trước tiên, mô hình hoá cấu trúc (Interpretive Structural Modeling – ISM) được sử dụng để phân tích mối quan hệ giữa một tiêu chí với các tiêu chí khác, từ đó loại bỏ những tiêu chí kém quan trọng, giữ lại những tiêu chí thích hợp cho công tác đánh giá nhà cung ứng ở giai đoạn sau. Mặt khác, mô hình ISM được áp dụng cũng nhằm thể hiện một cách trực quan mối quan hệ giữa các tiêu chí thông qua sơ đồ cấu trúc, giúp hỗ trợ cho quá trình đánh giá trọng số tiêu chí. Tiếp theo, phương pháp Fuzzy TOPSIS được áp dụng để xếp hạng các nhà cung ứng thông qua khoảng cách của từng nhà cung ứng đến giải pháp lý tưởng tích cực và giải pháp lý tưởng tiêu cực. Cuối cùng, kết quả xếp hạng nhà cung ứng đã đạt được từ phương pháp Fuzzy TOPSIS sẽ được củng cố và kiểm tra bằng phương pháp Fuzzy ELECTRE I, nhằm so sánh kết quả xếp hạng giữa hai phương pháp với nhau, từ đó đề tài đưa ra một số kết luận và kiến nghị phù hợp.vi_VN
dc.language.isovivi_VN
dc.publisherTrường Đại học Cần Thơvi_VN
dc.subjectQuản lý công nghiệpvi_VN
dc.titleMô hình kết hợp ISM, Fuzzy Topsis và Fuzzy electre I trong lựa chọn nhà cung ứngvi_VN
dc.typeThesisvi_VN
Appears in Collections:Trường Bách khoa

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.81 MBAdobe PDF
Your IP: 44.200.86.95


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.