Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/14463
Title: Khảo sát tình hình nhiễm cầu trùng trên đàn gà Nòi nuôi bán chăn thả tại huyện Giồng Trôm tỉnh Bến Tre và thử nghiệm hiệu quả của thuốc, vaccine phòng bệnh
Authors: Nguyễn, Hữu Hưng
Ngô, Hoàng Huy
Keywords: Thú y
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Khảo sát tình hình nhiễm cầu trùng trên đàn gà Nòi nuôi bán chăn thả tại huyện Giồng Trôm tỉnh Bến Tre và thử nghiệm hiệu quả của thuốc, vaccine phòng bệnh
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/14463
Appears in Collections:Trường Nông nghiệp

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.83 MBAdobe PDF
Your IP: 3.215.186.30


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.