Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/14465
Title: Tình hình nhiễm cầu trùng trên đàn gà nuôi bán chăn thả tại huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang và theo dõi tình trạng bệnh lý trên đàn gà thử nghiệm
Authors: Nguyễn, Hữu Hưng
Ngô, Quốc Tín
Keywords: Thú y
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Tình hình nhiễm cầu trùng trên đàn gà nuôi bán chăn thả tại huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang và theo dõi tình trạng bệnh lý trên đàn gà thử nghiệm
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/14465
Appears in Collections:Khoa Nông nghiệp & Sinh học Ứng dụng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.53 MBAdobe PDF
Your IP: 54.227.97.219


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.