Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/14466
Nhan đề: Mô hình kết hợp Fuzzy AHP - Topsis và Mô hình Fuzzy AHP - Vikor trong đánh giá lợi thế cạnh tranh website bán hàng online
Tác giả: Trần, Thị Thắm
Đỗ, Thị Kiều Hoanh
Từ khoá: Quản lý công nghiệp
Năm xuất bản: thá-2018
Nhà xuất bản: Trường Đại học Cần Thơ
Tóm tắt: Thương mại điện tử đã và đang không ngừng phát triển và ngày càng phổ biến trên toàn thế giới. Riêng ở Việt Nam, số lượng Website bán hàng online xuất hiện ngày càng nhiều và chiếm được vị thế không nhỏ trong lòng người tiêu dùng. Để đánh giá khả năng cạnh tranh, mức độ hài lòng của khách hàng đối với các Website, đề tài “Mô hình Fuzzy AHP – TOPSIS và Fuzzy AHP – VIKOR trong đánh giá lợi thế cạnh tranh của Website bán hàng online” được đề xuất thực hiện. Đề tài tiến hành đánh giá lợi thế cạnh tranh của bốn Website Lazada, Tiki, Shopee và Sendo dựa trên một bộ tiêu chí đánh giá (gồm 18 tiêu chí). Từ các tiêu chí đã đưa ra, đề tài áp dụng kết quả thu được từ bảng khảo sát đánh giá các tiêu chí của các đối tượng khách hàng và các tính toán của phương pháp Fuzzy AHP để xây dựng bộ trọng số các tiêu chí. Tiếp đến, đề tài sử dụng mô hình Fuzzy AHP – TOPSIS để đánh giá xếp hạng các Website, tìm ra Website có lợi thế nhất dựa trên nguyên tắc xếp hạng theo tính tương đồng với các giải pháp lý tưởng. Sau đó, đề tài tiếp tục sử dụng mô hình Fuzzy AHP – VIKOR để một lần nữa xếp hạng các Website dựa trên chỉ số xếp hạng VIKOR nhằm củng cố lại kết quả ban đầu. Sau khi thu được kết quả từ hai phương pháp, đề tài tiến hành so sánh kết quả và chọn ra Website có lợi thế cạnh tranh nhất so với các Website còn lại.
Mô tả: 71 tr.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/14466
Bộ sưu tập: Trường Bách khoa

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.63 MBAdobe PDF
Your IP: 44.222.189.51


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.