Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/14466
Title: Mô hình kết hợp Fuzzy AHP - Topsis và Mô hình Fuzzy AHP - Vikor trong đánh giá lợi thế cạnh tranh website bán hàng online
Authors: Trần, Thị Thắm
Đỗ, Thị Kiều Hoanh
Keywords: Quản lý công nghiệp
Issue Date: May-2018
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Thương mại điện tử đã và đang không ngừng phát triển và ngày càng phổ biến trên toàn thế giới. Riêng ở Việt Nam, số lượng Website bán hàng online xuất hiện ngày càng nhiều và chiếm được vị thế không nhỏ trong lòng người tiêu dùng. Để đánh giá khả năng cạnh tranh, mức độ hài lòng của khách hàng đối với các Website, đề tài “Mô hình Fuzzy AHP – TOPSIS và Fuzzy AHP – VIKOR trong đánh giá lợi thế cạnh tranh của Website bán hàng online” được đề xuất thực hiện. Đề tài tiến hành đánh giá lợi thế cạnh tranh của bốn Website Lazada, Tiki, Shopee và Sendo dựa trên một bộ tiêu chí đánh giá (gồm 18 tiêu chí). Từ các tiêu chí đã đưa ra, đề tài áp dụng kết quả thu được từ bảng khảo sát đánh giá các tiêu chí của các đối tượng khách hàng và các tính toán của phương pháp Fuzzy AHP để xây dựng bộ trọng số các tiêu chí. Tiếp đến, đề tài sử dụng mô hình Fuzzy AHP – TOPSIS để đánh giá xếp hạng các Website, tìm ra Website có lợi thế nhất dựa trên nguyên tắc xếp hạng theo tính tương đồng với các giải pháp lý tưởng. Sau đó, đề tài tiếp tục sử dụng mô hình Fuzzy AHP – VIKOR để một lần nữa xếp hạng các Website dựa trên chỉ số xếp hạng VIKOR nhằm củng cố lại kết quả ban đầu. Sau khi thu được kết quả từ hai phương pháp, đề tài tiến hành so sánh kết quả và chọn ra Website có lợi thế cạnh tranh nhất so với các Website còn lại.
Description: 71 tr.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/14466
Appears in Collections:Trường Bách khoa

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.63 MBAdobe PDF
Your IP: 3.229.117.191


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.