Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/14497
Title: Sự chọn lựa thức ăn của cá tra (Pangasianodon hypophthalmus) giai đoạn bột đến 30 ngày tuổi
Authors: Phạm, Thanh Liêm
Hà, Thị Quỳnh Như
Keywords: Nuôi trồng thủy sản
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại Học Cần Thơ
Abstract: Thí nghiệm nhằm khảo sát sự lựa chọn thức ăn của cá tra bột (Pangasianodon hypophthalmus) với các loại thức ăn tự nhiên trong điều kiện nuôi trong ao đất. Khảo sát được thực hiện trên cơ sở phân tích ruột cá trong suốt giai đoạn cá bột từ lúc cá bắt đầu ăn thức ăn ngoài cho đến ngày tuổi thứ 30. Thành phần thức ăn trong ruột cá được so sánh với thành phần thức ăn tự nhiên trong môi trường nuôi và tính toán hệ số lựa chọn thức ăn của cá. Cá bột bắt đầu lấy thức ăn ngoài vào ngày tuổi thứ 2 và chúng thể hiện chọn lựa chủ yếu trên các loại động vật phu du. Qua khảo sát, có 4 nhóm ngành động vật phiêu sinh tồn tại trong ruột cá: Rotifera, Cladocera, Copepoda, Nauplius; trong đó Rotifera là thức ăn được cá ưa thích trong 4 ngày đầu sau khi hết noãn hoàng và sau đó thay thế bằng các loại thức ăn có kích thước lớn như Cladocera và Copepoda. Sau ngày tuổi thứ 21 cá có sự lựa chọn nhóm Copepoda nhiều hơn nhóm Cladocera. Đặc biệt, trong giai đoạn 4-18 ngày tuổi thì chỉ số electivity của loài Moina macrocopa dao động từ 0,3- 0,95 cho thấy rằng nhóm Cladocera là thức ăn ưa thích nhất.
Description: 18tr.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/14497
Appears in Collections:Khoa Thủy sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
701.86 kBAdobe PDF
Your IP: 3.236.97.49


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.