Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/14499
Title: Đánh giá hiệu suất xử lý nước thải lò giết mổ bằng phương pháp keo tụ điện hóa kết hợp với bể USBF
Authors: Phan, Thanh Thuận
Huỳnh, Long Toản
Phạm, Thị Thu Hà
Trương, Thị Bé Quyên
Keywords: Kỹ thuật môi trường
Issue Date: 24-May-2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/14499
Appears in Collections:Khoa Môi trường & Tài nguyên Thiên nhiên

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.48 MBAdobe PDF
Your IP: 34.231.247.88


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.